Assistance til revisor opgaver hos Niels Ole Ellegaard

20 januar 2020 Astrid Pedersen
Assistance til revisor opgaver hos Niels Ole Ellegaard

Som selvstændig erhvervsdrivende med egen virksomhed har du med overvejende sandsynlighed nok at lave. Uanset om du er iværksætter i opstart, eller om du er vel etableret i din branche, kan du helt sikkert drage fordel af at udlicitere arbejdet med økonomisk og finansiel administration til andre professionelle. På den måde vil du nemlig frigøre tid og ressourcer til arbejdet med din virksomheds kerne område – og med mindre dette ligefrem er regnskab, bogføring eller revision, kan du med garanti finde dygtige fagfolk, som kan håndtere disse opgaver på mere professionel vis end du.

Hvorfor skal min virksomhed have en revisor?

Derfor er det en rigtig god idé fra begyndelsen at finde en stabil og pålidelig revisor – gerne én som arbejder i et revisionshus – som kan varetage opgaver relateret til revision, økonomisk og finansiel rådgivning og bogføring for dig og for din virksomhed. Med en dygtig og erfaren revisor ved hånden får du ikke alene den bedste hjælp til de daglige opgaver som relaterer sig til bogholderi, lønkørsel og balancering af regnskaber.

Du kan også få vejledning og rådgivning i skattemæssige spørgsmål samt konsulent bistand i forbindelse med ændring af virksomhedens struktur, opstart af virksomhed eller stiftelse af nye selskaber. En kompetent revisor med stor ekspertise inden for sit fag vil kunne hjælpe dig med alt, hvad der relaterer sig til virksomhedens økonomiske dispensationer. Og så sørger revisoren selvfølgelig også for, at dit årsregnskab er ordentligt og godkendt inden det indberettes til Skattestyrelsen.

Vælg en dygtig og kvalificeret revisor tæt på virksomheden

Du bør altid sørge for at vælge din revisor med omhu. Det er vigtigt, at din nye revisor har gode referencer, og at han eller hun har erfaring med at hjælpe virksomheder i den størrelse, som dit firma tilhører. Samtidig er det en rigtig god idé at vælge en revisor, som har kontor i nærheden af din virksomheds fysiske adresse.

På den måde kan du nemt invitere din revisor på besøg i virksomheden, så at han eller hun kan få et førstehånds indblik i dennes drift, størrelse og opbygning. Og samtidig er det nemt for dig at besøge revisoren i forbindelse med møder, hvor der muligvis vil forekomme input fra andre ansatte i revisions huset – for eksempel bogholderen, regnskabs medarbejderen eller revisor assistenten.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard – din revisor i København

Er din virksomhed beliggende i København, kan du med fordel opsøge det kendte og velrenommerede revisionshus Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard. Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard er stiftet af den nu pensionerede statsautoriserede revisor Niels Ole Ellegaard, som har oplært de nuværende indehavere og ansatte. Selv om Niels Ole Ellegaard ikke længere er blandt medarbejder staben, men er gået på en vel fortjent pension, lever hans ånd videre i virksomheden.

De dygtige revisorer og revisor assistenter i Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard fører således stifterens arbejde videre med faglig stolthed, høje etiske standarder, og selvfølgelig en solid viden om de såvel juridiske som økonomiske og skattemæssige aspekter af virksomheds drift.

Hvem er Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard?

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard beskæftiger den dag i dag to statsautoriserede revisorer, to revisor assistenter og en cand. merc. aud. studerende, som fortrinsvis varetager regnskabsopstilling, selvangivelser og bogholderi. De mere komplekse problem stillinger inden for revisions arbejdet som for eksempel juridisk og økonomisk rådgivning ved stiftelse af virksomhed eller omlægning af en eksisterende virksomheds struktur forestås af virksomhedens revisorer. Og de dygtige og engagerede revisor assistenter tager sig først og fremmest af lettere rutine opgaver i forbindelse med opstilling af regnskaber og løbende bogføring for små virksomheder.

Når der på denne måde kan differentieres i arbejds opgaverne, betyder det for dig i praksis, at du aldrig kommer til at betale for ydelser, du aldrig bruger, når du vælger Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard som din revisor. Er du eksempelvis en enkeltmands virksomhed, som leverer en simpel ydelser og derfor ikke er bebyrdet af tungt bogholderi og komplekse regnskaber, skal du selvfølgelig ikke betale for andre ydelser end de som relaterer sig til din løbende bogføring samt moms indberetning og udfærdigelse plus godkendelse af års regnskab. Opgaver, som ikke kræver opmærksomhed fra ”de tunge drenge” i firmaet – og derfor prissættes derefter, til din økonomiske fordel.

Ydelser og services hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard tilbyder alle standard revisions ydelser, som de fleste typer virksomheder har brug for i forbindelse med deres økonomiske sundhed og bæredygtighed. Du kan vælge mellem forskellige services, som indbefatter praktisk arbejde – for eksempel regnskab og bogføring – eller rådgivnings baserede ydelser, som kan hjælpe dig med at træffe de rette beslutninger i relation til din virksomheds udvikling og vækst.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard har stor og bred erfaring inden for disse områder, og hjælper dags dato mere end to hundrede tilfredse kunder i form af virksomheder af alle størrelser. Og derfor kan du nyde godt af Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaards hjælp uanset om du er en enkeltmands virksomhed, eller dit firma beskæftiger mange mennesker spredt over flere koncerner.

Hjælp til basal bogføring hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard

Alle virksomheder har brug for at kunne præsentere et vel afbalanceret regnskab fra tid til anden. Og så nytter det ikke noget, at regnskabs bøgerne sejler, og at der ikke er styr på de mange bilag. Derfor er der en vis ræson i at få hjælp til arbejdet med bogføring, hvis man ikke selv synes, at man kan opbyde det nødvendige overskud – eller sætte den påkrævede tid af – til de opgaver, som relaterer sig hertil.

Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard kan hjælpe med alle bogholder opgaver som for eksempel opsamling og bogføring af bilag, opstilling af let læselige og transparente regnskaber, udbetaling af løn og indbetaling af AM, indberetning af moms samt udstedelse af fakturaer.

Når du vælger at lade de dygtige revisor assistenter hos Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard varetage den løbende bogføring i din virksomhed, kan du være sikker på, at du til hver en tid vil kunne fremvise et overskueligt og balanceret regnskab. Du kan kontakte Revisionsfirmaet Niels Ole Ellegaard via virksomhedens hjemmeside på https://no-ellegaard.dk/ 

Læs også artikler på nogle af vores svenske sider:

https://visstedu.se/

https://aktiv-fritid.se/

https://din-fritid.se/

https://familjehobby.se/

https://fritid-natur.se/

https://fritidsbloggaren.se/

https://hobby-bloggaren.se/

https://hobby-fritid.se/

https://hobbyknep.se/

https://hobbymannen.se/

https://hobbyochfritid.se/

https://hobbyposten.se/

https://vimedhobby.se/

Flere Nyheder