Pas godt på din hørelse – nu og i fremtiden

10 februar 2018 Astrid Pedersen
Pas godt på din hørelse - nu og i fremtiden

Hørelsen er muligvis den vigtigste sans, mennesket er i besiddelse af. Mange vil måske mene, at det er synet, der løber med dén sejr, da vi lever i en verden, som er meget visuelt orienteret. Men en god hørelse gør, at vi kan være opmærksomme på ting, som befinder os uden for vort umiddelbare synsfelt – og ved hjælp af hørelsen kan vi afstandsbedømme på en måde, som synet ikke tillader.

Nedsat hørelse som følge af støj i de yngre år

Desværre er det de færreste, som i deres ungdom er opmærksomme på, at deres ører skal holde i mange år. Tidlig udsættelse for støj og høje lydtryk kan føre til svækkelse af hørelsen i alderdommen, og yderligere forstærke det naturlige høretab, som følger med, når kroppen ældes. Høj musik, en støjende arbejdsplads, ja, selv støjen fra gaden i større byer kan forårsage nedsættelsen i evnen til at høre. I første omgang vil det primært dreje sig om lyde, som ligger yderst i spektret – det vil sige, meget høje og meget lave lyde – men høretabet vil med årene udvikle sig og således senere i livet omfatte lyde, som ligger inden for det spektrum vi omgiver os med til daglig. For eksempel almindelig samtale og tv skruet op til normalt niveau.

Derfor oplever man ofte ældre mennesker skrue højt op for tv og radio, og bede deres samtalepartner gentage sætninger. Udsætter du dine ører for høj musik – for eksempel fra hovedtelefoner, eller i form af højlydte koncerter eller en støjende arbejdsplads – mens du er ung, kan det godt have vidtrækkende konsekvenser for dig i din alderdom. Konsekvenser, som du muligvis ikke tænker så meget over, fordi de ikke rammer dig lige her og nu, men som du vil mærke, når din hørelse begynder at forsvinde, eller du måske i tilgift udvikler en tinnitus.

Pas godt på din hørelse – hele livet

Derfor er det vigtigt at passe på hørelsen og være opmærksom på at beskytte sine ører, når man for eksempel er til koncert eller arbejder på en arbejdsplads, hvor der kan opstå larm – for eksempel fra trykluftbor eller slibemaskiner. Arbejdstilsynet kan hjælpe dig med at få udført en støjmåling på din arbejdsplads, så det kan blive klarlagt, om der er risiko for at støjgenerne kan være farlige for medarbejdernes hørelse. I så fald bør alle medarbejdere bære høreværn.

https://www.dinhoerelse.dk/hoerecentre/Jylland/Din%20Hoerelse%20Herning kan du læse mere om, hvordan du beskytter dig imod nedsat hørelse og tinnitus – og hvilke muligheder, du har, når skaden er sket.

 

Flere Nyheder